مدرس ویلن و ویولنسل

 

نیلوفر وحدت

نوازنده و مدرس ویولن و ویولنسل و سلفژ

با بیش از 15 سال فعالیت در زمینه آموزش و تدریس

ویولن را به مدت 6 سال زیر نظر استاد فرید فتحعلی زاده_ صمد برقی _ استاد ریخته گر

ویولنسل را به مدت 7 سال زیر نظر استاد نیما حقیقی و استاد بهرنگ معتمدی