مدرس توسعه فردی

کتی جعفری

مربی و طراح لایف تی بل (رشد و توسعه فردی)
مدرس دوره های توسعه فردی و دوره مدیریت تولید زمان
سرپرست بخش روابط عمومی و مدرس آکادمی ناب
کارشناس آموزش زبان انگلیسی
کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش
نزدیک به بیست سال سابقه ورزشی و مربیگری و داوری کاراته