جزییات شرکت در فستیوال موسیقی 1400 ناب شو

1. گروه ها و هنرمندان فعال در عرصه اجرای صحنه ای از یکم دیماه تا پانزدم دیماه امسال فرصت دارند برمبنای شرایط فستیوال در سایت به آدرس www.mynab.ir ثبت نام نمایند

2. در بخشهای موسیقی سنتی حفظ بودن قطعات الزامی است. در بخش موسیقی کلاسیک، حفظ بودنِ قطعات برای نوازندگان سازهای پیانو و گیتار الزامی است و برای نوازندگان سایر سازها نیز اجرای کنسرتوها از حفظ دارای امتیاز محسوب خواهد بود. همچنین، در این بخش، در مرحلۀ مقدماتی و نیز در مرحلۀ نهایی، برای قطعاتی که نیاز به همراهیِ پیانو دارد، تعیینِ نوازندۀ همراهی کننده برعهدۀ متقاضیان است.

3. همچنین، مسئولیت کنترلِ صحتِ ضبط و قابل پخش بودن فایل ارسالی، در قالب فُرمتهای ذکر شده در فراخوان، با متقاضیان است و در صورت خوانده نشدن آثار ارسالی توسط دستگاههای معمول و رایانه، آثار مذکور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

4. توجه: در نمونه اثر ضبط شده و فایل ارسالی شرکت کنندگان مجاز به صحبت کردن نیستند. در صورت لزوم، هر گونه توضیح توسط داوطلبان باید صرفاً به صورت مکتوب در بخش توضیحات در سامانۀ تایپ و ارسال شود.

5. مهلت پذیرش آثار در مرحلۀ مقدماتی حداکثر تا تاریخ 30 بهمن ماه1400 است .

6. مرحلۀ نهایی به صورت حضوری در اسفند 1400 برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق و جداول تفکیکی برگزاری مرحلۀ نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد

7. هر گونه تغییر احتمالی در زمان و نحوۀ برگزاری مسابقه از طریق سایت ، دبیرخانه فستیوال و صفحه اینستاگرام و کانال رسمی آکادمی موسیقی ناب اطلاع رسانی خواهد شد

8. اگر تعداد متقاضیان در هر بخش یا گروه سنی به حد نصاب لازم نرسد آن بخش یا گروه سنی به صورت رقابتی برگزار نخواهد شد. درصورتی که کیفیت آثار ارسالی در چنین مواردی مورد تأیید هیئت محترم داوران باشد، از این افراد برای اجرا در بخش جنبی (غیررقابتی) دعوت به عمل خواهد آمد .

9. هرگونه اخبار و اطلاع رسانی تکمیلی در خصوص فستیوال از طریق پایگاه رسمی آکادمی موسیقی ناب به نشانی www.mynab.ir و نیز صفحۀ رسمی آکادمی ناب در اینستاگرام و از طریق دبیرخانه فستیوال در تلگرام انجام میگیرد. لذا مسئولیت پیگیری اخبار و اطلاعات مندرج در این پایگاهها برعهدۀ متقاضیان است .

آخرین اطلاعیه های در تلگرام و اینستاگرام مای ناب