فرم ثبت نام مدرسان آکادمی ناب شو

قرارداد آموزشی مدرسان آکادمی موسیقی ناب

این قرارداد آموزشی بین مرکز آموزشی آکادمی ناب که در این قرارداد به‌اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی آقای اصغر حیدری مدیر مرکز آموزشی و
تبصره: این قرارداد هیچ‌گونه رابطه استخدامی اعم از کارمندی یا کارگری و مفاهیم مشابه ایجاد نمی‌کند و صرفاً واگذاری موضوع قرارداد به مدرس دوره آموزشی می‌باشد.

ماده 2 قرارداد آموزش

مدت قرارداد:
به مدت 12 ماه می باشد.

ماده 3 قرارداد آموزشی

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: کل مبلغ قرارداد بصورت حق التدریس می باشد که پس از کسر کسورات قانونی مرتبط بر این قرارداد قابل پرداخت به شرح زیر خواهد بود.
 1. پرداخت %50مبلغ قرارداد پس از طی نیمی از مدت زمان دوره آموزشی و تایید مدیر مرکز.
پرداخت %40 مبلغ قرارداد پس از پایان دوره آموزشی و تایید مدیر مرکز. تبصره: مبلغ %10 از کل حق التدریس بعنوان تضمین همکاری نزد مرکز آموزشی محفوظ می باشد که پس از پایان مدت قرارداد به مدرس پرداخته می گردد.

ماده 4 قرارداد آموزشی

تعهدات مدرس:
 • شرایط عمومی قرارداد و کلیه مقررات حاکم و جاری آموزشگاه جزء لاینفک این قرارداد بوده، رعایت آن ها الزامی است.
 • برگزاری دوره آموزشی طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از طرف مرکز.
 • اعلام قبلی به مرکز در صورت امکان برگزاری دوره در موعده مقرر.
 • شرکت در جلساتی که از طرف مرکز تشکیل و به اطلاع مدرس می رسد.
 • مدرس نمی تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را کلا" یا جزا" به غیر واگذار نماید مگر در موارد ضروری و غیر قابل اجتناب با اطلاع قبلی و هماهنگی مرکز.
 • وقت شناسی و منضبط بودن رعایت شئونات اخلاقی به هنگام تدریس می بایست از سوی مدرس رعایت شود و در صورت دریافت سه نوبت اخطار مبنی بر عدم رعایت موارد فوق، قرارداد بصورت یکطرفه از سوی مرکز منضی می گردد.
 • ارائه رزومه کاری، نمونه کار ویدئویی، کتاب یا جزوء آموزشی مشخص، تصویر مدارک تحصیلی یا آموزشگاهی مرتبط، عکس و مدارک شناسایی معتبر برای قرارداد الزامیست.

ماده 5 قرارداد آموزشی

تعهدات مرکز:
 • تامین امکانات لازم جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد.
 • پرداخت مبلغ قرارداد در موعد مقرر.
 • تسویه کامل پس از پایان مدت قرارداد.
 • تمدید خودکار قرارداد در صورت عدم درخواست قطع همکاری از سوی مدرس.

ماده 6 قرارداد آموزشی

حق فسـخ و خسارت: مرکز به تشخیص خود در موارد ذیل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ کلیه مطالبات خود از مدرس اقدام می نماید.
 1. نقض ضوابط اخلاقی، انضباطی و انتظامی مرکز آموزشی به تشخیص هیات مدیره مرکز.
 2. عدم رعایت ضوابط و شرایط قرارداد.
 3. عدم صحت اطلاعات و مدارک ارائه شده از سوی مدرس به مرکز.

ماده 7 قرارداد آموزشی

مرکز این اجازه را به خود میدهد که در مواقع مورد لزوم و یا اضراری بخشی از مفاد قرار داد را بدون اطلاع مدرس تغییر ،اصلاح یا با ماده و تبصره های مربوطه تکمیل نماید و در زمانی دیگر به اطلاع کلیه ذیفعان برساند. این قرارداد در 7 ماده، و بصورت نسخه دیجیتالی تهیه و تنظیم گردیده که تایید مفاد آن با( تیک تایید) به منزله امضای قرارداد بوده و پس از آن طرفین می بایست به تمام مفاد آن عمل نمایند.
مدیر مسئول آکادمی موسیقی ناب : اصغر حیدری

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.