فرم ثبت نام در مرحله دوم فستیوال موسیقی ناب شو | بهمن ماه 1400

در صورت عدم آپلود (به دلیل ترافیک) می توانید ویدئوهای خود را مستقیماً به دبیرخانه فستیوال در تلگرام ارسال بفرمایید.

بنر فستیوال را پس از دانلود چاپ کرده و در هنگام ضبط ویدئو در کنار خود داشته باشید.