آموزش دف

کیانوش مرادی

وی از سال ١٣٩٢ با علاقه و پشتکار به صورت خود آموز ساز دف را شروع کرد و برای آشنایی با  برخی از مفاھیم
دف نوازی از کمک ھای آقای ایمان موسی زاده بھرمند شد، ھمچنین دوره تخصصی دف نوازی را به  صورت جدی و حرف ای زیر نظراستاد دانیال فاضلی و سبک ھای خانقاھی استاد سید علاء یاسینی و سبک دف نوازی
استاد مهران روزعلیزاده و فرا گرفت و از دوره هایی از دف نوازی استاد بیژن کامکار و مسعود حبیبی و حسین رضایی نیا بهرهمند شد
وتوانست در سال ١۳۹۶ عضو ”گروه کوبه ای دف نوازان کژال “ یکی از گروه ھای پرافتخار دف نوازی شود و کنسرت ھا متعددی در تھران و اصفھان در سال های ۱۳۹۶/۹۷/۹۸/۹۹ برگزار کند.
از دیگر افتخارات ایشان با گروه دف نوازان کژال شرکت در جشنواره بین المللی* هه تاو* سنندج  و ھمچنین رتبه برگزیده گروه در این جشنواره می باشد.
ھمچنین در سال ٩٧-١٣٩۶ با حضور در گروه دف  نوازان فروزان به  سرپرتی استاد سیاوش عبدی کنسرت ھایی در تھران به خوانندگی آقای پیام عزیزی برگزار کرد.
کیانوش مرادی در حال حاضر یکی از نوازندگان ارشد گروه ”دف نوازان کژال ” به  سرپرستی استاد دانیال فاضلی
میباشند.
وی پس از گذراندن دوره تئوری و ریتم خوانی و کسب مھارت ھای لازم در سال ١٣٩٧ به  تدریس ساز دف پرداخت و در آموزشگاه ھای استان تھران و استان البرز شروع به فعالیت کرد و ھم اکنون علاوه بر تدریس حضوری و برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی دف نوازی
، کلاس ھای مجازی ای را از طریق تماس تصویری و یا کلاس آفلاین برای علاقه مندان در شھر ھای دیگر برگذار میکند.