شهاب الدین عابدیان

مدرس پیانو ویولن
موسیقی را از سال ۱۳۸۵ اغاز کرد و از مظهر اساتید
ویولن ابراهیم لطفی
اواز سرژیک میرزائیان
مهدی شمس نیکنام
مبانی و اصول اجرایی شریف لطفی
هارمونی احسان صبوحی
نرم افزارهای موسیقی مهرداد رنجبر
مستر کلاس های پروفوسور فروغ کریمی
روان شناسی رشد و فلسفه ی اموزش دکتر محسن سودمند
و…
بهره برد.
همچنین از سال ۱۳۸۸ فعالیت در عرصه ی تئاتر را اغاز نمود و در اموزشگاه استاد حمید سمندریان تحت تعلیم
اساتید حمید سمندریان حسین کیانی پیام دهکردی محمد یعقوبی حامد بهداد پرویز برید قرار گرفت.

وی با گروه دبستانهای ایران زمین سخت کوشان و نیمایـوشیج
اموزشگاه های خوش هنر
سرای محله ی جنت اباد
موسسه ی کودک نیک (جزیره ی کیش) و..  به عنوان مدرس موسیقی همکاری داشته.
همکاری با ارکسترهای شرارانگیز و بل کانتو و.. به عنوان نوازنده ی ویولن و با ارکسترهای ارسباران ارکستر شهرداری تهران اینتر ارکستر تهران گروه کر شهر تهران و… به عنوان خواننده ی کر
اجراهای حرفه ای در سالنهای وحدت رودکی نیاوران ارسباران بهمن و… و برگزاری اجراهای هنرجویی به همراه هنرجویان در سالنهای فرهنگسرای نیاوران منظومه ی خرد و… از دیگر فعالیتهای ایشان است.
کلاسهای موسیقی وی به زبان های فارسی و انگلیسی برگزار میشود.